SAHABE'NİN PEYGAMBER SEVGİSİNDEN BİRKAÇ ÖRNEK...

2010-12-06 14:50:00

İnsanlık Allah'ı Rab, Peygamberi önder, Kuran'ı rehber ve islam'ı tek hak din olarak kabul ettiği taktirde iki cihan kurtuluşuna erecektir. Yüce Allah, sevgili Peygamberimizi ve Kur'an-i Kerim'i insanlar arasında Hak, Adalet sevgisi, doğruluk dürüstlük, karşılıklı sevgi saygı ve karşılıklı güveni tesis etmek üzere göndermiştir. Bu uğurda sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ömrü boyunca çalışmış ve insanlığa en güzel örnek olmuştur. O'nu görüp, O'ndan ilim, irfan ve feyz alan sahabe-i kiram da ömürlerini bu yola vakfetmişlerdi, keza tabiin ve tebeutabiin de... O mübarek insanlar; ''Habibim deki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah'ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın'' (Ali İmran 31) ayetini ve bu ayetin açıklaması olan ''Cennete, ondan sakınanlar giremeyeceklerdir. Beni seven cennete girmeyi istiyor, beni ve sünnetimi sevmeyen de cennetten sakınıyor demektir'' hadis-i şerifin manasını çok iyi anlamış, muhterem, mübarek, çok saygıya ve hürmete layık kimselerdi. Kuran'ı Kerim'i ezberleyerek ve hadis-i şeriflerin titizlikle korunmasını sağlayarak sapasağlam zamanımıza kadar gelmesine sebep olmuşlar, Allah'ın izniyle dünyaya İslamın yayılmasına, insanlar arasında sevgi ve güvenin tesisine de sebep olmuşlardır. Allah onların içinden vahiy katipleri çıkarmış ve sevgili Peygamberimize gelen ayet, hangi ayetten sonra yazılmasını istemişse oraya öylece yazmışlardır.

Burada çok dikkat çekici bir durum meydana gelmiştir. Gökten gelen vahiy devam ederken ashap; ''Ey Allah'ın elçisi, gökten gelen ayetleri yazıyoruz. Günlük hayattaki sözlerinizi de yazalım mı?'' deyince sevgili Peygamberimiz; ''Yazınız. Allah'a yemin ederim ki bu iki dudaktan hak sözden başkası çıkmayacaktır. Rabbim beni öyle görevlendirmiş ve öyle göndermiştir'' buyurmuştu. Zamanımızda sahih hadis-i şerifleri hafife alan, onları inkar eden kimselere yazıklar olsun. Onlar ''muhalefet et ki şöhret olasın'' diye düşünen dinde reform taraftarı olan kimselerdir. Kısa bir zaman sonra kendileri de, o sapık fikirleri de unutulup gidecektir.

Sahabe'de Peygamber sevgisine en güzel misali veren Hasan Basri Hazretleridir. Bu zaat, 70 sahabeden ilim irfan almış, mübarek bir kimse idi. Bir sözünde şöyle der; ''Siz sahabenin, Hz Muhammed (sav)'e olan sevgisini görseydiniz; Onların kayıtsız şartsız itaatlerinden dolayı Onlara deli derdiniz. Onlar da sizi görmüş olsalardı 'Bunlar ne kadar zayıf ve gevşek müslümanlar' diye hayret ederlerdi.

Gerçekten sahabe Allah'ın elçisine mutlak itaat ediyorlardı. Bir keresinde sevgili Peygamberimiz mescitte Allah Sevgisini anlatıyordu. Sahabe de pür dikkat onu dinliyorlardı. Başlarını dahi oynatmıyorlardı. Sanki başlarını kımıldatırlarsa, başlarının üzerinde olan devlet kuşu uçup gidecek gibi öyle pür dikkat dinliyorlardı. Ve sahabe; ''Ya Resulullah senin huzurunda iken Allah ve Resulunun emirlerini yaşayıp, yasaklarından sakınmak konusunda imanımız azmimiz ve irademiz çok kuvvetleniyor. Hiç günah işlemeyelim kararını alıyoruz. Yalnız sonra insanların içerisine girince birçok hatalar günahlar işliyoruz'' diye üzüntülerini beyan edince, Sevgili Peygamberimiz ''Eğer buradaki halinizi, Allah Peygamber sevginizi diğer zamanlarda da devam ettirseniz, gökten meleklerin köşebaşlarında size selam verip, yanınızdan öyle ayrıldıklarına gözlerinizle şahit olurdunuz'' buyurmuştu.

Yine günde 5 kere okunan ezanlar, sahabenin Allah Peygamber sevgisini herzaman bize hatırlatır, bizim için büyük bir ibrettir. Şöyle ki; birgün yine pür dikkat Sevgili Peygamberimizi dinlemişler, Allah elçisi onlara camide kılınan namazın 27 derece ewde kılınandan üstün olduğunu, camide yapılan dua ve ibadetlerin, tevbelerin Allah tarafından mutlaka kabul edileceğini bildirmiş, hatta her adım başı amel defterinden bir günah silinip, bir sevap yazılacağını haber vermişti. Bunun üzerine sahabe-i Kiram insanlığa şu hayret verici ibret dersini vermişlerdi. Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye yakın evlerini satıyorlar ve oraya uzak yerlerden ev satın alıyorlardı ki, daha fazla sevaba nail olmaları için.

Allah, Peygamber, din, iman, Kuran sevgisi ile dopdolu yaşamaya azmetmiş olan müslümanlar olarak bizler, sahabe-i kiram'ın bu ve benzeri durumlarını düşünelim ve Allah, Peygamber, din, iman, Kuran, namaz, dua sevgimizi herzaman çok kuvvetli tutmaya çalışalım.

 

YÜCE  ALLAH  İMANIMIZI   KURANIMIZI   YOLDAŞIMIZ  EYLESİ.AMİİİİN.

 

ABDULKERİM   KAYA.EMEKLİ   VAİZ.

5449
0
0
Yorum Yaz